Workshop vo Farme v jeskyni.

Samuel Borsík – AKU Banská Bystrica

Na tomto workshope som si uvedomil aký dôležitý je pre herca alebo performera jeho sluch. Teda aké dôležité je počúvať a vnímať partnera na javisku, nie len jeho repliky ktoré hovorí, ale aj jeho pohyb. Veď je všeobecne známe že ucho je zmyslovým orgánom sluchu a rovnováhy, dokážeme ním teda vnímať nie len zvuk ale aj náš pohyb. Na workshop sme sa snažili rozvíjať náš sluch rôznymi cvičeniami. Napríklad sme chodili po priestore a snažili sme sa počúvať aký zvuk našou chôdzou a pohybom tvoríme.

Keď raz režisér Farmi v jeskyni povedal jednému zo zúčastnených aby mu ukázal svoju etudu (ktorú sme si mali každý vopred pripraviť) v čo najpomalšom tempe, vtedy som uvidel ako môže ticho a pomalý naplnený pohyb vytvoriť tak užasne napätú atmosféru. Uvedomil som si že aj v herectve tiché pauzy v reči, ktoré sú naplnené tvoria napätú atmosféru. To znamená že pokiaľ tvoríme napätú atmosféru aj telo musí byť v neustálom napätí a stále z neho musí byť cítiť nejakú energiu.

Nikdy predtým som sa nestretol s tak precíteným spevom z hlbokou emóciu ako sme tvorili na tomto workshope. Boli sme rozdelený do viacerých skupín, niektorý spievali prvý hlas, niektorý spievali pieseň na jednom tóne, ďalšia skupina robila nejaký rytmus a všetko sme sa to snažili prepájať v rôznych intenciách. – Niektorá skupina začala spievať skôr, potom sa pridala ďalšia a nakoniec sa pridal rytmus alebo opačne. Ale lektori sa snažili o to, aby spev vychádzal niekde s hĺbky nášho tela, obohatený niečím, čo následne napĺňalo priestor neopísateľnou atmosférou. Túto atmosféru som si naozaj užíval.

Na diskusii s prof. (meno profesorky) padla otázka : pri tvorbe etúd na tomto workshope nám zakazujete používať mimiku, prečo? Odpoveď prof. (meno) znela: pretože nie je nutné používať mimiku tváre a zbytočne ňou zdôrazňovať vnútorné pocity. Energia našich emócií má prúdiť cez oči, cez náš pohľad a keď necháme našu tvár len tak bez mimiky, „nahú“,  akoby bola zrazu tá tvár krásna a žiarila. – aj my na našej škole, na hereckom pohybe nesmieme príliš používať mimiku a myslím si že je to dobré, pretože sme tým pádom nútený využívať viac pohyb nášho tela.

Ďalší zaujímavý poznatok ktorý som sa tu naučil môžem prirovnať k technike reči: tak ako v reči dávame prízvuk len na niektoré dôležité slová, ktoré chceme zvýrazniť, tak aj v pohybe kladieme dôraz len na niektoré pohyby. Pretože keď v reči použijeme prízvuk na každom slove, text sa stáva pre diváka ťažšie pochopiteľným a to isté platí aj v pohybe.

Veľa cvičení ktoré sme robili na tomto workshope, som robil už predtým na mojej škole, ale tu som v nich objavil nový zmysel, načo tieto cvičenia vlastne slúžia a načo sa v nich má herec sústrediť aby boli preňho efektívnymi. Naučil som sa tu veľa zaujímavých poznatkov , ktoré sú veľmi dôležité pre rast herca v jeho profesii, nie len v oblasti pohybu, či herectva ale aj v oblasti životných skúseností lektorov, ktorý nás na tomto workshop viedli.