Slovenská národní galerie architekta Vladimíra Dědečka se stala hlavní inspirací projektu Vyzvání Arché architektury do tance.

Anotace

Farma v jeskyni osobitým stylem interpretovala Slovenskou národní galerii, jednu z nejvýznamnějších a současně nejkontroverznějších staveb druhé poloviny 20. století na Slovensku, jejímž autorem je architekt Vladimír Dedečka. Model galerie byl vystaven v Centru současného umění DOX jako součást výstavy „Starost o architekturu“. Choreografická interpretace zdůraznila a prohloubila smysl a vyznění celé expozice, které spočívaly v přesvědčení, že zápasy o tuto, stejně jako o jakoukoliv architekturu, není možné vybojovat ve střetech stoupenců a odpůrců architektury, ať se jedná o zástupce jakýchkoli táborů a pozic. Naopak zápasy je třeba proměnit v „tanec projektů“ a obnovu architektonické řeči, bez které by jakákoli starostlivost – včetně té památkářské – a jakéhokoliv obstarávání, neměly žádný smysl.

Právě péče o architekturu, o její „roztančení" – radostná architektura sama – může vlastními prostředky a tvůrčími postupy pomáhat řešit aktuální problémy, a položit otázky architektury do centra společenského zájmu.

Cílem tvůrců divadelně tanečního tvaru bylo přetlumočit myšlení a lidský úděl architekta Dedečka, který uvíznul v nepochopení a kompromisech, a jehož myšlenka budovy Slovenské národní galerie byla realizátory stavby nakonec zničena. Tým Farmy v jeskyni nejprve navštívil budovu Slovenské národní galerie v Bratislavě a nechal na sebe architekturu působit přímo. Inspiraci z architektury následně transformoval do fyzického výrazu. Poté Farma v jeskyni nasvítila zmenšený model galerie, který byl postaven v DOX a stíny, které model vrhal na podlahu, překreslil na podlahu ve své zkušebně. Toto byly výchozí body pro výsledné představení, do kterého se promítla i historie budovy, spor o její výlučnost a lidský úděl. Model se proměnil v hudební nástroj-perkuse.

 Přípravy projektu začaly již v listopadu 2016 a zkoušky i výzkum pokračovaly na začátku roku 2017. Vše vyvrcholilo premiérou představení v březnu 2017 v prostoru auditoria v Centru současného umění DOX.

Doprovodný program 

sobota 11. 3.

14:30 –16:00
Kulatý stůl na téma: Areál Slovenské národní galerie v Bratislavě jako projekt přístupu k architektuře 60. a 70. let v Československu
Panelisté: Rostislav Švácha, Petr Kratochvíl, Petr Hájek, Marian Zervan, Monika Mitášová

neděle 12.3.

17:17
Hudební interpretace
Pavel Fiedler interpretuje areál Slovenské národní galerie v Bratislavě na základě diagramu tance.

 

 

Projekt je realizován za podpory ve spolupráci s Nadačním fondem Art-Now, ateliérem Petr Hájek ARCHITEKTI a Lenkou Flory.   

Činnost Farmy v jeskyni je podporována grantem hl.m. Prahy pro rok 2017 ve výši 2.500.000 Kč. 

Premiéra

Premiéra 11. března 2017, DOX, Praha 

Tvůrčí tým

Koncept a choreografie Viliam Dočolomanský, Monika Mitášová, Min Hieu Nguyen

Účinkující Min Hieu Nguyen, Andrej Petrovič (tanec), Vít Halška (perkuse)

Světelný design František Fabián, Ondřej Růžička

Zvukový design Eva Hamouzová

Produkce Barbara Tůmová

Produkce DOX Michal Kučerák

Public Relations DOX Michaela Šilpochová, Zuzana Masná, Anna Strejcová

Autoři projektu Starost o architekturu Benjamin Bradňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Jan Studený, Marián Zervan

Pro promotéry

Farma v jeskyni pro svá představení standartně požaduje prostor s dobrou akustikou a podmínkou absolutního ticha během produkce. Obvykle se jedná o blackbox nebo site specific s minimálními rozměry hracího prostoru 10 x 10 metrů a s výškou 6 metrů.
Nejpozdeji půl roku před samotným představením se na místě uskuteční technická přípravná návštěva 2 - 4 členného štábu Farmy v jeskyni.

Maximální počet diváků se při jednotlivých inscenacích mění, zpravidla však nebývá vyšší než 450.
Počet performerů se podle představení pohybuje mezi 5 a 13, technicko - produkčního štábu mezi 4 - 6.
Minimální počet představení uváděných na jednom místě je 2. Soubor může odehrát i 2 představení v 1 den, nejzazší čas začátku představení je 21.00 lokálního času.

Délka přípravy a adaptace záleží na jednotlivém představení a místních podmínkách, minimálně 1 - 2 dny před dnem produkce.

Finanční požadavky jsou k dispozici na vyžádání: info@farminthecave.com nebo barbara.tumova@seznam.cz.

Organizátor hradí honorář, náklady na dopravu scény, osobní dopravu, dopravu v místě konání, ubytování, diety, náklady spojené s přípravnou technickou návštěvou. Organizátor hradí náklady na pronájem techniky v případě nedostatečného vybavení v daném prostoru.