Zajímá tě pohybové divadlo chceš být součástí autorské multimediální tvorby Farmy v jeskyni? Na přezkoušení aktuálních inscenací hledáme od začátku sezóny 2024 mužské performery.

Publikováno: 20. 4. 2023

POŽADAVKY

 • věk od 25 let (není podmínkou)
 • přesvědčivý fyzický výraz, smysl pro muzikálnost a rytmus v pohybovém projevu
 • kompatibilita nebo ochota učit se specifický pohybový výraz Farmy v jeskyni (nízké těžiště, práce s intencemi, vysoká energie atd.)
 • jasná motivace a osobní angažovanost jak v procesu práce, tak během repríz představení
 • ochota učit se a osobnostně růst
 • časová flexibilita
 • znalost angličtiny na komunikativní úrovni
 • zkušenosti s obdobným žánrem jsou vítány, ale nejsou podmínkou
 • preferujeme zájemce o dlouhodobou spolupráci

NABÍZÍME

 • příležitost spolupráce s profesionálními umělci v mezinárodně oceňovaném souboru
 • platformu pro kontinuální osobní a pracovní rozvoj a získávání dalších zkušeností ve fyzickém divadle
 • účinkování v aktuálních projektech Farmy v jeskyni a možnost zapojit se do tvorby nových projektů
 • Zahájení spolupráce začátkem sezóny 2024

CASTING

Pozvání na casting se uskuteční na základě Vámi zaslaných materiálů, poté Vám zadáme úkoly k přípravě. Vlastní casting proběhne formou working session ve dnech 14.-15.5. 2023 (v průběhu festivalu Bread&Dance Prague) v Centru současného umění DOX v Praze. Vybraní performeři před zahájením spolupráce projdou přípravným workshopem Immerse Performing v červenci 2023.

Preferujeme zájemce z ČR, Slovenska nebo sousedních zemí se zájmem o dlouhodobější spolupráci.

PŘIHLÁŠKY

Do 7.5. 2023

 • zašlete své CV a referenční videa (2-3 nesestříhané fragmenty, ve kterých budete jasně rozpoznatelní, max. délka každého fragmentu 2 minuty, v případě skupinových ukázek se, prosím označte) na info@farminthecave.com / Jako subjekt e-mailu uveďte: Farma v jeskyni / Casting Muži

O NÁS

Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni se z „divadelní laboratoře“ vyvinula v angažované těleso jehož autorská tvorba přesahuje různé druhy umění, i umění samotné. Zaměřuje se na současné společenské jevy a noří se do témat, která zpracovává prostřednictvím různých uměleckých tvarů a vzdělávacích formátů.

Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice kulturního světa. Neváhá nabourávat obvyklé způsoby myšlení a otevírat nové náhledy na dění ve společnosti i chápání jednotlivých uměleckých forem.