CARAVAN NEXT, do něhož se Farma v jeskyni zapojila, je projektem, který zastřešuje Social Community Theatre Centre sídlící v Turíne. Jeho základem je propojování profesionálních umělců s místními komunitami i jednotlivci v síť divadel a kulturních organizací po celé Evropě.

Publikováno: 24. 1. 2017

Od září 2015 do února 2019 se divadla stanou místem setkání pro občany na více 75 místech v Evropě, a také centry uměleckých aktivit, které mají reflektovat z uměleckého i sociálního hlediska výzvy, kterým čelí Evropa ve třetím tisíciletí.

Výsledkem bude více než sto divadelních představení a nekonečné množství nových společenských kontaktů navázaných v evropské síti v rámci fungování komunitních divadel. Projekt je spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách www.caravanext.eu.

"Podpora Evropské Komise tohoto projektu nepředstavuje  souhlas s jeho obsahem, který reflektuje názor tvůrců projektu. Komise není zodpovědná za jakékoliv závěry, které mohou být vyvozeny z obsahu daného projektu."

Caravan NextEUPodio