V březnu 2017 připravilo divadelní studio Farma v jeskyni další čtyř denní mikro událost komunitního a sociálního divadla. CARAVAN NEXT, jehož je tato událost současí je projektem, který zastřešuje Social Community Theatre Centre sídlící v Turíne. 

Účast a začlenění seniora, neprofesionála, do procesu profesionální tvorby souboru Farma v jeskyni, která pracuje na principu autorské tvorby tzv. „devised theatre“, je pro něho nejen důkazem velké důvěry v jeho schopnosti, ale i velkou výzvou, která spočívá zejména v učení se nezvyklým postupům práce s tělem, s koncentrací a synchronem s ostatními partnery, stejně tak jako v rozkrývání dalších principů a aspektů profesionálního řemesla performera.

Zároveň se během práce vytváří dialog mezi mladými tvůrci Farmy v jeskyni, jejich generačním myšlením a mezi myšlením generace seniorů, tedy tím, co oni nabízejí ze své životní zkušenosti, ze svých schopností a dovedností. Senior se přestává cítit v kolektivu mladších vyčleněnou entitou, ztrácí nálepku „senior“, mažou se věkové rozdíly, a on sám se stává jedním z účastníků profesionálního procesu, kvůli kterému musí zčásti upravit svůj denní režim a připravovat se na svoji novou roli. Stejně tak je důležité, že se senior v kolektivu setkává se svými vrstevníky, kteří se stávají společně s ním spolutvůrci dané performance.  Bortí se tak jeho sociální izolace, navazuje nové kontakty a společně se svými kolegy - partnery - sdílí nadšení, ale i obavu o to, jak danou úlohu zvládne.

Stává se členem uměleckého týmu, který pracuje na společném díle – a společně tak všichni překonávají překážky, podporují se, konfrontují své zkušenosti a danosti a učí se od sebe navzájem.

 

O projektu Caravan Next: 

Od září 2015 do února 2019 se divadla stanou místem setkání pro občany na více 75 místech v Evropě, a také centry uměleckých aktivit, které mají reflektovat z uměleckého i sociálního hlediska výzvy, kterým čelí Evropa ve třetím tisíciletí.

Výsledkem bude více než sto divadelních představení a nekonečné množství nových společenských kontaktů navázaných v evropské síti v rámci fungování komunitních divadel. Projekt je spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách www.caravanext.eu.

"Podpora Evropské Komise tohoto projektu nepředstavuje  souhlas s jeho obsahem, který reflektuje názor tvůrců projektu. Komise není zodpovědná za jakékoliv závěry, které mohou být vyvozeny z obsahu daného projektu."

Logo - Caravan     EU

Podio QR code Caravan NEXT

 


20.3.   
 19:00 Premiéra inscenace Navždy spolu! / Centrum současného umění DOX 
20:00 Diskuze po představení
 
21.3.      
19:00 Představení Navždy spolu! / Centrum současného umění DOX
20:00 Diskuze po představení
 
22.3. 
10:30 Inspirace – setkání s tvůrci a performery představení Navždy spolu! / Centrum Elpida
19:00 Představení Navždy spolu! / Centrum současného umění DOX      
20:00 Diskuze po představení
 
23.3.  
11:00 Workshop – pohybová dílna pro seniory / Centrum současného umění DOX