Během své více než dvacetileté historie Farma v jeskyni předává způsob práce s tělesným a hudebním výrazem na mezinárodních dílnách, vycházejících ze zkušeností z výzkumu, tréninku a tvorby představení. Vybrané dílny jsou zakončeny veřejnou prezentací – „Akcí“. 

Následuje

6. červenec - 10. červenec

Workshop Fyzická partitura / Immerse Performing

Centrum současného umění DOX

Anotace

Na dílnách členové souboru sdílí různé způsoby práce s výrazem, který překračuje hranice žánru fyzického, dramatického, tanečního nebo hudebního divadla, a s kompozicí individuální nebo kolektivní akce. Materiálem pro práci s výrazem a bdělostí jsou specifické kulturní projevy /píseň, rytmus, fyzický text/, prostor, uzemnění těla a hlasu, kvality pohybu a narace skrze intence jednotlivých částí těla. Tvar pohybu, intonace hlasu, tektonika rytmu... je zhmotněním nepojmenovatelné lidské zkušenosti a cestou k překonání hranic sebeurčení.
Účastníci dílen mají jedinečnou možnost vyzkoušet si praktické postupy tvůrčí a autorské práce ve spolupráci se členy souboru, kteří se jim individuálně věnují.

Dílny zakončené „Akcí“ směřují k praktickému navedení k pevnému scénickému tvaru, který je kompilován na základě hudebního principu, vychází ze vzájemného napojení a klade důraz na preciznost synchronu. Účastníci tak mají jedinečnou možnost zakusit proces přípravy představení s Farmou v Jeskyni.

Dílny organizuje soubor v Praze nebo na pozvání festivalů, škol nebo jiných subjektů v ČR i zahraničí.

Tělo herce je jako půda nebo neznámá krajina, kterou zdědil. Kultura i tělo je dědictví, které má být přebíráno námahou osobního rozvoje.“ Jana Pilátová

 

Specifikace jednotlivých dílen:

Fyzická partitura/ Immerse performing

Dílna seznámí účastníky s různými způsoby tvorby fyzické partitury, zaměří se na vztah mezi vnitřní strukturou a vnější kompozicí akce, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací. Navede a inspiruje účastníky ke každodenní praxi, od tréninku k tvorbě, a nabídne individuální přístup s ohledem na momentální dispozice účastníka.


Tvorba akce a fyzický text

Fyzický text není pouze protiváhou k textu slovnímu, ale základní a individuální artikulací tanečníka, herce nebo performera na scéně.

Muzikalita v divadle a scéničnost v hudbě

Dílna je zaměřena na interpretační a kompoziční práci s hudbou, jako materiálem pro divadlo.
Znovuobjevení hudební strukturace jako určujícího kompozičního principu pro divadlo a pro komunikaci prostřednictvím neslovního výrazu vůbec.


Specifický trénink a tvorba divadelního jazyka

Jak se elementy výrazu dané kultury proměňují nejdřív do hereckého tréninku a pak do ztělesněné výpovědi. Dílna nabízí praktická cvičení, kterými herci Farmy v jeskyni procházeli při vytváření inscenací a která byla pro „farmáře“ školou práce s výrazem.

 

Premiéra

Akce 1 (Tvorba akce a fyzický text) 18.12. 2010, NoD Roxy

Akce 2 (Specifický trénink a tvorba divadelního jazyka) 7.3.2011, NoD Roxy

Akce 3 (Muzikalita v divadle a scéničnost v hudbě) 21.12. 2011, Alfréd ve dvoře

Tvůrčí tým

Koncept, organizace a vedení dílen Farma v jeskyni

Scénická kompozice a režie "Akcí" Viliam Dočolomanský, Farma v jeskyni

V akcích účinkují účastníci dílen a členové a spolupracovníci Farmy v jeskyni / workshop participants and Farm in the Cave members and cooperators

Workshop Workshop
Workshop Workshop

Pro promotéry

Farma v jeskyni pro svá představení standardně požaduje prostor s dobrou akustikou a podmínkou absolutního ticha během produkce. Obvykle se jedná o blackbox nebo site specific s minimálními rozměry hracího prostoru 10 x 10 metrů a s výškou 6 metrů.
Nejpozdeji půl roku před samotným představením se na místě uskuteční technická přípravná návštěva 2 - 4 členného štábu Farmy v jeskyni.

Maximální počet diváků se při jednotlivých inscenacích mění, zpravidla však nebývá vyšší než 450.
Počet performerů se podle představení pohybuje mezi 5 a 13, technicko - produkčního štábu mezi 4 - 6.
Minimální počet představení uváděných na jednom místě je 2. Soubor může odehrát i 2 představení v 1 den, nejzazší čas začátku představení je 21.00 lokálního času.

Délka přípravy a adaptace záleží na jednotlivém představení a místních podmínkách, minimálně 1 - 2 dny před dnem produkce.

Finanční požadavky jsou k dispozici na vyžádání: info@farminthecave.com.

Organizátor hradí honorář, náklady na dopravu scény, osobní dopravu, dopravu v místě konání, ubytování, diety, náklady spojené s přípravnou technickou návštěvou. Organizátor hradí náklady na pronájem techniky v případě nedostatečného vybavení v daném prostoru.