Slovenská národní galerie architekta Vladimíra Dědečka se stala hlavní inspirací projektu Vyzvání Arché architektury k tanci.

Anotace

Farma v jeskyni osobitým stylem interpretovala Slovenskou národní galerii, jednu z nejvýznamnějších a současně nejkontroverznějších staveb druhé poloviny 20. století na Slovensku, jejímž autorem je architekt Vladimír Dedečka. Model galerie byl vystaven v Centru současného umění DOX jako součást výstavy „Starost o architekturu“. Choreografická interpretace zdůraznila a prohloubila smysl a vyznění celé expozice, které spočívaly v přesvědčení, že zápasy o tuto, stejně jako o jakoukoliv architekturu, není možné vybojovat ve střetech stoupenců a odpůrců architektury, ať se jedná o zástupce jakýchkoli táborů a pozic. Naopak zápasy je třeba proměnit v „tanec projektů“ a obnovu architektonické řeči, bez které by jakákoli starostlivost – včetně té památkářské – a jakéhokoliv obstarávání, neměly žádný smysl.

Právě péče o architekturu, o její „roztančení" – radostná architektura sama – může vlastními prostředky a tvůrčími postupy pomáhat řešit aktuální problémy, a položit otázky architektury do centra společenského zájmu.

Cílem tvůrců divadelně tanečního tvaru bylo přetlumočit myšlení a lidský úděl architekta Dedečka, který uvíznul v nepochopení a kompromisech, a jehož myšlenka budovy Slovenské národní galerie byla realizátory stavby nakonec zničena. Tým Farmy v jeskyni nejprve navštívil budovu Slovenské národní galerie v Bratislavě a nechal na sebe architekturu působit přímo. Inspiraci z architektury následně transformoval do fyzického výrazu. Poté Farma v jeskyni nasvítila zmenšený model galerie, který byl postaven v DOX a stíny, které model vrhal na podlahu, překreslil na podlahu ve své zkušebně. Toto byly výchozí body pro výsledné představení, do kterého se promítla i historie budovy, spor o její výlučnost a lidský úděl. Model se proměnil v hudební nástroj-perkuse.

 Přípravy projektu začaly již v listopadu 2016 a zkoušky i výzkum pokračovaly na začátku roku 2017. Vše vyvrcholilo premiérou představení v březnu 2017 v prostoru auditoria v Centru současného umění DOX.

Doprovodný program 

sobota 11. 3.

14:30 –16:00
Kulatý stůl na téma: Areál Slovenské národní galerie v Bratislavě jako projekt přístupu k architektuře 60. a 70. let v Československu
Panelisté: Rostislav Švácha, Petr Kratochvíl, Petr Hájek, Marian Zervan, Monika Mitášová

neděle 12.3.

17:17
Hudební interpretace
Pavel Fiedler interpretuje areál Slovenské národní galerie v Bratislavě na základě diagramu tance.

 

 

Projekt je realizován za podpory ve spolupráci s Nadačním fondem Art-Now, ateliérem Petr Hájek ARCHITEKTI a Lenkou Flory.   

Činnost Farmy v jeskyni je podporována grantem hl.m. Prahy pro rok 2017 ve výši 2.500.000 Kč. 

Premiéra

Premiéra 11. března 2017, DOX, Praha 

Tvůrčí tým

Koncept a choreografie Viliam Dočolomanský, Monika Mitášová, Min Hieu Nguyen

Účinkující Min Hieu Nguyen, Andrej Petrovič (tanec/dance), Vít Halška (perkuse/percussion)

Světelný design František Fabián, Ondřej Růžička

Zvukový design Eva Hamouzová

Produkce Barbara Tůmová

Produkce DOX Michal Kučerák

Public Relations DOX Michaela Šilpochová, Zuzana Masná, Anna Strejcová

Autoři projektu Starost o architekturu Benjamin Bradňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Jan Studený, Marián Zervan

Pro promotéry

Farma v jeskyni pro svá představení standardně požaduje prostor s dobrou akustikou a podmínkou absolutního ticha během produkce. Obvykle se jedná o blackbox nebo site specific s minimálními rozměry hracího prostoru 10 x 10 metrů a s výškou 6 metrů.
Nejpozdeji půl roku před samotným představením se na místě uskuteční technická přípravná návštěva 2 - 4 členného štábu Farmy v jeskyni.

Maximální počet diváků se při jednotlivých inscenacích mění, zpravidla však nebývá vyšší než 450.
Počet performerů se podle představení pohybuje mezi 5 a 13, technicko - produkčního štábu mezi 4 - 6.
Minimální počet představení uváděných na jednom místě je 2. Soubor může odehrát i 2 představení v 1 den, nejzazší čas začátku představení je 21.00 lokálního času.

Délka přípravy a adaptace záleží na jednotlivém představení a místních podmínkách, minimálně 1 - 2 dny před dnem produkce.

Finanční požadavky jsou k dispozici na vyžádání: info@farminthecave.com.

Organizátor hradí honorář, náklady na dopravu scény, osobní dopravu, dopravu v místě konání, ubytování, diety, náklady spojené s přípravnou technickou návštěvou. Organizátor hradí náklady na pronájem techniky v případě nedostatečného vybavení v daném prostoru.