Co se skrývá za marketingovým obrazem korporace, jejíž výrobky denně konzumujeme? Touha zjistit, co je „za“ a informovat o tom, vede mladé aktivisty od sbírání skrytých informací přes odhalování zločineckých praktik nadnárodního koncernu až k poznání, že není možné se z vlivu korporace vymanit. S tím, co zjistili, se však zároveň ani nedá pohodlně žít. Jak dál? A „kdo je to“ korporace, proti které vlastně bojují?

Anotace

Inscenace Informátoři není pouze „orwellovskou fantazií“. Vznikla na podkladě skutečné kauzy, která měla ve Švýcarsku skandální soudní dohru teprve v roce 2013. Známá potravinová korporace nasadila do malé skupiny aktivistů mladou ženu, která pod falešným jménem předstírala společný zájem.  Ve skutečnosti však předávala soukromé informace o členech hnutí a jejich spojencích z jiných zemí. Souvislosti vedou až k dosud nevyjasněným vraždám rebelujících odborových dělníků korporace ve třetím světě.  

Informátoři jsou zneklidňující a hypnotickou sondou na pomezí fyzického divadla, videa a divadla dokumentu. V inscenaci zaznívají citace z rozhovorů s oběťmi kauzy a s korporátními lobbisty, které tvůrci navštívili v Bruselu. I tento projekt Farmy v jeskyni je cíleným průnikem umělců do oblasti, která jim do té doby byla neznámá. Informátoři nejsou tradičním politickým divadlem, přesto nastolují otázky o vlivu korporativního lobbyingu na demokratické principy západní společnosti, kterým se teď ani v budoucnu nevyhneme.

V květnu roku 2019 se uskutečnila premiéra nového nastudování inscenace Informátoři, určená pro multifukční divadelní prostor DOX+. Zároveň se tato inscena stala součástí dramaturgického programu Doxu, tématické linie projektu Data Maze. 

Účinkují:  Nicolas Garsault, Eva Urbanová, Rin Kin, Hana Varadzinová, Eleftheria Iliopoulou, Olda Smysl, Marcel Bárta

Délka: 55 min

 

Projekt LOBBY

Inscenace vzniká jako součást projektu LOBBY, v jehož rámci tvůrci zkoumali vlivy korporativního lobbingu na život běžného člověka v evropském i světovém kontextu. Tvůrci inscenace navštívili Brusel, kde se setkali s vlivnými lobbisty pracujícími pro korporace a mluvili s žurnalisty, aktivisty a účastníky skutečné kauzy. Fragmenty z těchto rozhovorů jsou v inscenaci citovány. Součásti projektu byl i odborný seminář v Centru současného umění DOX v Praze, pobyt souboru v kulturním centru Stanica v Žilině na Slovensku, a také blog věnovaný tématům projektu.

farminthecave.com/lobby

Projekt LOBBY podpořili: Hlavní město Praha, European Cultural Foundation, Visegrad Fund

 Premiéra představení Informátoři byla uvedena ve spolupráci s občanským sdružením Tanec Praha a divadlem Ponec.

 

Premiéra

Premiéra v multifunkčním sále DOX+, Praha, 6. a 7. května 2019

Premiéra 20. května 2014, Divadlo Ponec, Praha

 

Trailer

  

Tvůrčí tým

vytvořili Viliam Dočolomanský, Minh Hieu Nguyen, Anna Gromanová, Hana Varadzinová, Jun Wan Kim, Emil Leeger

Režie, koncept, choreografie Viliam Dočolomanský

Asistent režie Eduard Prokhazko, Eliška Vavříková

Dramaturgická spolupráce Petr Michálek

pohybová spolupráce Daniel Raček

Hudba Viliam Dočolomanský, Marcel Bárta

Scéna Lucia Škandíková

Kostýmy Markéta Sedláčková

Světelný design Felice Ross

Světla František Fabián, Michal Kříž

Video Erik Bartoš

Zvukový design Eva Hamouzová

Produkce Jan Valter

koprodukce Tanec Praha/PONEC – divadlo pro tanec, Praha, Česká Republika; Truc Sphérique, Žilina, Slovensko

Pro promotéry

Farma v jeskyni pro svá představení standardně požaduje prostor s dobrou akustikou a podmínkou absolutního ticha během produkce. Obvykle se jedná o blackbox nebo site specific s minimálními rozměry hracího prostoru 10 x 10 metrů a s výškou 6 metrů.
Nejpozdeji půl roku před samotným představením se na místě uskuteční technická přípravná návštěva 2 - 4 členného štábu Farmy v jeskyni.

Maximální počet diváků se při jednotlivých inscenacích mění, zpravidla však nebývá vyšší než 450.
Počet performerů se podle představení pohybuje mezi 5 a 13, technicko - produkčního štábu mezi 4 - 6.
Minimální počet představení uváděných na jednom místě je 2. Soubor může odehrát i 2 představení v 1 den, nejzazší čas začátku představení je 21.00 lokálního času.

Délka přípravy a adaptace záleží na jednotlivém představení a místních podmínkách, minimálně 1 - 2 dny před dnem produkce.

Finanční požadavky jsou k dispozici na vyžádání: info@farminthecave.com.

Organizátor hradí honorář, náklady na dopravu scény, osobní dopravu, dopravu v místě konání, ubytování, diety, náklady spojené s přípravnou technickou návštěvou. Organizátor hradí náklady na pronájem techniky v případě nedostatečného vybavení v daném prostoru.