Utociste Refuge hlavni foto

Farma v jeskyni

Farma v jeskyni, z.s., je mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Za dvacetiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na 3 kontinentech a ve více než 60 městech. Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění: Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice a další. 

Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění . Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem.  V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky. Zároveň svými projekty iniciují veřejnou diskuzi o často opomíjených společenských tématech.

Kromě inscenací, site-specific projektů, koncertů, kulturních výzkumů a divadelních eventů se Farma v jeskyni zaměřuje na pořádání dílen v Praze i v zahraničí, kterých se  každoročně účastní zájemci z celého světa. Soubor se etabloval jako „moderní laboratoř “, kde mají performeři „azyl“ kontinuálně pracovat na svém rozvoji bez ohledu na národnost (konkrétně Česko, Španělsko, Vietnam, Německo, Korea, Slovensko, Francie, Německo, Rusko) a předchozí profesní a žánrové zařazení. Objevují tak nejenom nové způsoby práce s výrazem, na které není prostor při jednorázových projektech nebo v mainstreamových divadlech, ale zároveň přehodnocují svůj postoj k sobě a svému životu.
 

Viliam Dočolomanský

Zakladatelem a uměleckým ředitelem souboru Farma v jeskyni je režisér a choreograf Viliam Dočolomanský.

Vystudoval magisterské studium Divadelní režie na Divadelní fakultě Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně (JAMU) a doktorandské studium Scénické tvorby a teorie scénické tvorby na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU). V roce 2018 se stal programovým ředitelem pro živé umění v Centru DOX, kde řídí dramaturgii a uměleckou strategie centra v oblastech hudby, tance, divadla a performance. Kromě Farmy v jeskyni vedl Viliam Dočolomanský mnoho divadelních projektů, workshopů a výzkumů v České republice i v zahraničí (Nizozemí, Jižní Korea, Polsko, Německo, Argentina, Velká Británie, USA, Brazílie, Kolumbie, atd.) Viliam Dočolomanský je jediným českým držitelem nejprestižnější evropské ceny "Nové divadelní reality".

Dočolomanský se spolu se svým souborem aktuálně věnuje filmové tvorbě. Jeho taneční film Efeméry (2021) vyhrál cenu diváka a cenu pro nejlepší performery na Idaho Screendance Festival a byl promítán na festivalech v New Yorku, Bratislavě a Moskvě. Nejnovější film Commander (2022) byl uveden na Marienbad Film Festival a Prague Independent Film Festival a nominován na nejlepší krátký cizojazyčný film na Various Artists independent Film Festival v Chicagu.

Celý životopis


Rezidenční soubor Centra DOX

Od roku 2018 je Farma v jeskyni rezidenčním souborem Centra současného umění DOX. Kromě pravidelného uvádění své tvorby zde rozvíjí především svou edukativní a výzkumnou práci směrem k širší veřejnosti a v úzké součinnosti s dramaturgií Centra současného umění DOX. Prvním představením, které soubor uvedl v multifunkčním prostoru DOX+, byla světová premiéra mezinárodního koprodukčního projektu Útočiště / Refuge v červnu 2018. 

Původně soubor až do roku 2010 působil v Prostoru Preslova 9 na pražském Smíchově, kam kromě tvorby a uvádění svých inscenací zval umělce a lektory ze zahraničí. Pořádal tam kromě jiného i Festival Farma 2007. Ve spolupráci se Švandovým divadlem se Farma v jeskyni pokoušela prostor rekonstruovat do podoby rezidenčního centra. Po šesti letech byl nucen soubor budovu opustit. 

Web Centra současného umění DOX


Ocenění

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění: Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice a další. 

Celý seznam ocenění zde

farma_ocenění_header4