Farma v jeskyni

Farma v jeskyni, z.s., je mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. 

Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění . Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem.  V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky. Zároveň svými projekty iniciují veřejnou diskuzi o často opomíjených společenských tématech.

Za sedmnáctiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na 3 kontinentech a ve více než 60 městech.
Kromě inscenací, site-specific projektů, koncertů, kulturních výzkumů a divadelních eventů se Farma v jeskyni zaměřuje na pořádání dílen v Praze i v zahraničí, kterých se  každoročně účastní zájemci z celého světa. Soubor se etabloval jako „moderní laboratoř “, kde mají performeři „azyl“ kontinuálně pracovat na svém rozvoji bez ohledu na národnost ( konkrétně Česko, Španělsko, Vietnam, Německo, Korea, Slovensko, Francie, Německo, Rusko) a předchozí profesní a žánrové zařazení. Objevují tak nejenom nové způsoby práce s výrazem, na které není prostor při jednorázových projektech nebo v mainstreamových divadlech, ale zároveň přehodnocují svůj postoj k sobě a svému životu.

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění : Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice atd ... 

Do roku 2010 soubor působil v Prostoru Preslova 9 na  pražském Smíchově, kam kromě tvorby a uvádění svých inscenací  zval umělce a lektory ze zahraničí. / Pořádal tam kromě jiného Festival Farma 2007. / Ve spolupráci se Švandovým divadlem se Farma v jeskyni pokoušela prostor rekonstruovat do podoby rezidenčního centra. Po šesti letech byl nucen soubor budovu opustit.  

Od roku 2018 je Farma v jeskyni rezidenčním souborem působícím v Centru současného umění DOX. Kromě pravidelného uvádění své tvorby zde plánuje rozvíjet především svou edukativní a
výzkumnou práci směrem k širší veřejnosti a v úzké součinnosti s dramaturgií Centra současného umění DOX. Prvním představením, které soubor uvedl v multifukčním prostoru DOX+, byla světová premiéra mezinárodního koprodukčního projektu Útočiště/ Refuge v červnu 2018. 

 

 

Viliam Dočolomanský

 

  • 2002- současnost umělecký ředitel / zakladatel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni, Praha

 Představení a projekty Farmy v jeskyni:

2020 Efeméry / film

2019 Noc ve městě

2018 Útočiště

2017 Vyzvání Arché architektury do tance

2017 Navždy spolu!

2016 Odtržení

2014 Informátoři

2012 Intervence

2010 Divadlo

2007 Cesta

2006 Čekárna

2005 Sclavi/Emigrantova píseň

2004 Hlasy východu

2003 Cesta do stanice

2002 Sonety temné lásky

 

  • 2018 - současnost programový ředitel centra DOX pro oblast živého umění, Praha

V roce 2018 se Viliam Dočolomanský stal programovým ředitelem centra Dox pro oblast živého umění. Součástí jeho práce je ovlivňování dramaturgie a umělecké strategie centra v oblastech hudby, tance, divadla a performance. Centrum DOX je největší nezávislou neziskovou institucí v České republice zabývající se současným uměním. Od roku 2008 slouží jako platforma k prezentaci současného umění v kontextu klíčových témat, které ovlivňují a formují dnešní společnost.

  • 1994 - současnost režisér, choreograf, skladatel v jiných divadlech/projektech, přednášející/vedoucí workshopů na zahraničních univerzitách

Kromě Farmy v jeskyni vedl Viliam Dočolomanský mnoho divadelních projektů, workshopů a výzkumů v České republice i v zahraničí (Nizozemí, Jižní Korea, Polsko, Německo, Argentina, Velká Británie, USA, Brazilie, Kolumbie, atd.) Spolupracoval také s nigerijským choreografem Olu Taiwo, kanadským choreografem Tedem Robinsonem (ImPulsTranz, Vídeň), švédskou choreografkou a tanečnicí Charlottou Öfverholm, ukrajinskou zpěvačkou a herečkou Marianou Sadovskou, korejským režisérem Jun Ung Yang a českým divadelním režisérem Janem Antonínem Pitinským (Národní divadlo, Praha). Viliam také publikuje v odborných časopisech a spolupracuje s Ústavem teorie scénické tvorby na DAMU.

  • 2002 - 2006 Ph.D. Scénická tvorba a teorie scénické tvorby - Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Disertace: Výraz ako prenos ľudskej skúsenosti, 2007
  • 1994 - 1999 MgA. Divadelní režie - Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění (JAMU), Brno.