Během své více než dvacetileté historie Farma v jeskyni předává způsob práce s tělesným a hudebním výrazem na mezinárodních dílnách, vycházejících ze zkušeností z výzkumu, tréninku a tvorby představení.

Termíny a akce 2023

6.-10.7. | Fyzická partitura / Immerse Performing | Viliam Dočolomanský, Hana Varadzinová, Eliška Vavříková

29.9.-3.10. |  Physical Acting: IN&OUT (Přístupy k tvorbě fyzické partitury) | Gioele Coccia a Eliška Vavříková

28.-30.10. | Responsive Body Workshop | Kenneth Flak & Külli Roosna

Pokud jste se účastnili jednoho z vypsanýh workshopů v roce 2023, máte automaticky 10% slevu na jakýkoliv následující v tomto roce.

 

O našich dílnách

Na dílnách členové souboru a jejich spolupracovníci sdílí různé způsoby práce s výrazem, který překračuje hranice žánru fyzického, dramatického, tanečního nebo hudebního divadla, a s kompozicí individuální nebo kolektivní akce. Materiálem pro práci s výrazem a bdělostí jsou specifické kulturní projevy, prostor, uzemnění těla a hlasu, kvality pohybu a narace skrze intence jednotlivých částí těla. Tvar pohybu, intonace hlasu, tektonika rytmu... je zhmotněním nepojmenovatelné lidské zkušenosti a cestou k překonání hranic sebeurčení.
Účastníci dílen mají jedinečnou možnost vyzkoušet si praktické postupy tvůrčí a autorské práce ve spolupráci se členy souboru, kteří se jim individuálně věnují.

 

1. FYZICKÁ PARTITURA / IMMERSE PERFORMING // Proběhlo

 6.-10. července, Centrum současného umění DOX, Praha

“Když se díváte na představení Farmy v jeskyni, nevíte, zda sledujete tanec, divadlo nebo koncert. Ale jedna věc je jasná, je to současné performativní umění.” / Assen Assenov, ředitel One Dance Week International Festival/ 

Soubor Farma v jeskyni je známý pro svou specifickou metodu práce s výrazem performera. Tu charakterizuje osobní fyzická i mentální angažovanost, muzikalita a vysoká dynamika pohybu. Studio je platformou pro kontinuální osobnostní a profesní rozvoj umělců z mnoha zemí a vytvořilo si nezaměnitelný rukopis, který boří hranice mezi interpretem pohybovým, hudebním a hereckým.

Ve svých dlouhodobých projektech se členové Farmy v jeskyni soustřeďují na výzkum současných společenských témat a na hledání různých scénických výrazových možností. Nicméně základní osou individuální tvorby stále zůstává práce s akcí a fyzickou partiturou. 

Pětidenní pohybová dílna seznámí účastníky s různými způsoby tvorby fyzické partitury. Zaměří se na vztah mezi vnitřní strukturou a vnější kompozicí akce, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací. Navede a inspiruje účastníky ke každodenní praxi, od tréninku k tvorbě, a nabídne individuální přístup s ohledem na momentální dispozice a potřeby účastníka.

Dílna se uskuteční pod vedením tří lektorů/ek: uměleckého šéfa, režiséra a choreografa souboru, Viliama Dočolomanského, a členek souboru, Hany Varadzinové a Elišky Vavříkové, kteří společně vedli desítky workshopů v ČR i zahraničí.

Workshop je otevřen studentům a profesionálům z oblasti performativního umění, ale i zájemcům bez předchozích profesionálních zkušeností. V případě velkého zájmu o dílnu budou účastníci vybráni na základě CV/motivačních dopisů.

REGISTRACE / workshop už proběhl

  • *Účastnický poplatek: 5300 Kč / 350 EURO
  • Registrace (vč. zaplacení účastnického poplatku) do 2.7. nebo do naplnění kapacity workshopu

*Snížená částka v Kč oproti částce v eurech je způsobena možností nabídnout zvýhodněný účastnický poplatek českým rezidentům díky finanční podpoře MKČR a MHMP.

ws_útočiště 2_cb        ws_útočiště_cb

 

2. PHYSICAL ACTING: IN&OUT // Proběhlo

Přístupy k tvorbě fyzické partitury

29.9.-3.10.2023 / Centrum současného umění DOX / DOX+

 Dílna seznámí s různými přístupy k tvorbě fyzické partitury. Představí hlavní principy přípravy těla na přesné vyjádření pohybu. Rozvine schopnost reaktivity a sdílení významů jak s partnerem, tak s publikem. Zaměří se na artikulaci pohybu vycházejícího jak z vnějších, tak vnitřních podnětů. Zapojíme práci s objekty, které poslouží jako prostředek pro tvorbu partitury z “vnějšku”. Vnější kompozici díky “intencím” proměníme ve vnitřní strukturu s jasným záměrem a výrazem. Trénink zároveň bude vycházet z osobního uměleckého zázemí lektorů (Immerse performing, urban dance).

Workshop je vhodný pro všechny tanečníky, performery, herce, umělce a každého, kdo se chce dozvědět víc o vlastním těle, performativním herectví a konceptu fyzického divadla.

Workshop proběhne v angličtině.

Časový harmonogram:
Každý den: 10:00-13:00 / 14:30-16:30

REGISTRACE 

  • *Účastnický poplatek: 4 500 Kč / 300 EURO

*Snížená částka v Kč oproti částce v eurech je způsobena možností nabídnout zvýhodněný účastnický poplatek českým rezidentům díky finanční podpoře MKČR a MHMP.

 Workshop FVJ Dox+ web (121 of 191)

O LEKTORECH

Gioele Coccia

je italský choreograf a performer. Svou uměleckou kariéru započal v oblasti hip-hopu a street dance, až později se zaměřil na další současné taneční formy. Zájem o lidský výraz a pohyb ho přivedl k ve studiu a sdílení nových pohybových možností a způsobů komunikace skrze tělo. Od roku 2002 účinkoval v mnohých uměleckých projektech po celém světě. V roce 2013 ukončil studia v oboru “Věda a techniky preventivní a adaptivní fyzické aktivity” (Scienace and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activity).

Od roku 2020 spolupracuje s Farmou v jeskyni. Po roli v tanečním filmu Efeméry začal s Farmou spolupracovat dlouhodobě na projektu Commander.

Zabývá se též tvorbou videí. Jako režisér, choreograf s performer vytvořil několik videoklipů a krátkých filmů Za zmínku stojí např. film Psyche&Amore, který byl vybrán na mezinárodní taneční festival v Portugalsku Quinzena de Dança de Almada (2023)

Je zakladatelem a ředitelem ADATTA PER and Mapigo Project v Tanzanii.

gioele_ws

 

Eliška Vavříková

je herečka, choreografka, pedagožka. Vystudovala činoherní herectví a doktorské studium na DAMU. Od roku 2002 působí ve Farmě v jeskyni jako performerka, asistentka režie, lektorka, pohybový konzultant. Jako choreografka a režisérka spolupracovala s Tancem Praha, Divadlem Na Vinohradech, s Činoherním studiem Ústí nad Labem a se souborem Body Voice Band. V současnosti učí na Katedře nonverbálního divadla HAMU autorskou tvorbu a věnuje se vlastním uměleckým projektům.

ws_Eliška

 

3. RESPONSIVE BODY WORKSHOP // Proběhlo

28.-30.10.2023 / Centrum současného umění DOX / DOX+

Hlavním cílem workshopu je aktivizace těla v jeho reaktivnosti na nejrůznější podněty. Vycházíme z myšlenkových základů funčkní anatomie, bojových umění a z naší vlastní imaginace. Hledáme nové možnosti a zároveň se ale cíleně limitujeme senzorickou technologií. 

Workshop začíná od jednoduchých pohybů, díky kterým probudíme tělesné funkční souvislosti. Naladíme se na sebe, zakotvíme se v přítomném momentu a připravíme se na komplexnější úkoly. 

V druhé části workshopu se zaměříme na vlastní smysly. Za pomoci partnera/ky budeme rozšiřovat pohybové možnosti, probudíme fyzické reakce na vnitřní i vnější podněty a budeme zkoumat různé cesty k organizaci jak improvizovaného, tak fixovaného materiálu.

V závěru do hry zapojíme i senzorickou technologii (snímače). Ta nám umožní zkoumat a tvořit nové spojitosti mezi pohybem a zvukem. 

Workshop proběhne v angličtině.

responsive body ws

REGISTRACE

  • *Účastnický poplatek: 3 000 Kč / 200 EURO
  • Předběžná registrace vyplněním tohoto formuláře: https://forms.gle/7BCJJL2c1Du1qccu7
  • Zašlete nám své CV na e-mail: info@farminthecave.com
  • Dokončení registrace potvrdíte zaplacením zálohy ve výši 1 500 Kč. Zbytek platby je možné uhradit do 25.10.2023. Informace k platbě dostanete v potvrzovacím e-mailu po vyplnění formuláře.
  • Do zprávy příjemci platby nezapomeňte vyplnit své jméno.
  • Registrace (vč. zaplacení zálohy) do 20.10. nebo do naplnění kapacity workshopu

*Snížená částka v Kč oproti částce v eurech je způsobena možností nabídnout zvýhodněný účastnický poplatek českým rezidentům díky finanční podpoře MKČR a MHMP.

O LEKTORECH

Mezinárodně aktivní choreografové, tanečníci a digitální umělci Külli Roosna (Estonsko) a Kenneth Flak (Norsko) spolupracují už od roku 2008. Ať už tvoří vlastní choreografie nebo spolupracují s dalšími umělci, jejich práce se zaměřuje na narativitu a technologie těla. Ve svých pracích zkoumají široké spektrum témat, jako je např. hlubinné ekologie, Vikingské mytologie, totalitarismus a internetovou kulturu. Jádrem jejich práce je lidská zkušenost v propojených realitách. Do té pronikají skrze možnosti a limity tančícího těla v neustálém dialogu s digitálními technologiemi a diskurzy, které jej rozšiřují a staví do protikladu.

Své práce uváděli prakticky po celém světě. Kromě umělecké činnosti učí vlastní pohybovou techniku Responsive Body, kompozici a senzorické programování na různorodých univerzitách a festivalech. 

Jejich interaktivní hudební a taneční inscenace Blood Music byla nominována na Estonian Dance Awards 2015. Inscenace Stalking Pradise, kterou vytvořili pro taneční divadlo v Lublani, byla vybrána na biannual Polish Dance Days. Prime Mover (2018), Two Body Orchestra (2020) a Singularity (2022) byly nominované na Estonian Dance Awards.

Více o jejich práci se dozvíte na jejich webových stránkách: https://www.roosnaflak.com/

foto: Kulli Roosna
Foto credit: Külli Roosna

Kenneth Flak

je norský tanečník, choreograf, skladatel a učitel. Jako performer spolupracoval s významnými osobnostmi, jako je André Gingrase, Dansdesign, Richard Siegal, Kari Hoaas, Preeti Vasudevan a mnozí další.

Vystudoval Národní akademii dramatických umění v Norsku a dále v Nizozemí Amsterdam Arts School.

V roce 2007 obdržel Bessi Performer's Award v New Yorku za interpretaci v Gringasově sóle CYP17. V roce 2010 byl nominován na cenu BNG v Amsterdamu za choreografii Of Gods and Driftwood.

Flak učí současný tanec a sound design na univerzitách a festivalech po celém světě.Učil např. v Estonsku, Norsku, Finsku, Švédsku, Dánsku, na Islandě, v Lotyšsku, Litvě, Nizozemí, Belgii, Velké Británií, Francii, Polsku, České republice, Ukrajině, Maďarsku, Severní Makedonii, Srbsku, Číně, Jordánsku, Indii, Japonsku, Austrálii, Rusku, Bělorusku, USA, Kanadě, Dominikánské republice, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

Jako skladatel samouk a kreativní programátor vytvořil hudbu a interaktivní nástroje pro živé choreografie a taneční filmy.

Byl předsedou komise Norwegian Arts Council Comisson pro tanec v letech 2018-2020.

Kulli Roosna
Foto credit: Kris Moor
Külli Roosna

je estonská tanečnice, choreografka a učitelka. V roce 2005 zakončila studia tance a choreografie na Tallinn University a dále pokračovala na Rotterdam Dance Academy v Nizozemí, kterou zakončila v roce 2007. V roce 2013 obdržela magisterský titul v oboru choreografie na Tallinské univerzitě.

Jako performerka spolupracovala s choreografy, jako je Richard Siegal, Stian Danielsen, Karen Foss, Kari Hoaas, Cid Perlman, Dylan Newcomb, Fine5 Dance Theater a mnohými dalšími.

Kromě uznání za společnou práci s Kennethem Flakem byla oceněna První cenou na Mezinárodním festivalu moderní choreografie ve Vitsebsku (Bělorusko) za své sólo Circle Through.

Coby lektorka a performerka se dostala na festivaly, univerzity a do divadel v Estonsku, Norsku, Finsku, Švédsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemí, Velké Británii, Německu, Francii, Polsku, České republice, na Ukrajině, v Maďarsku, Jordánsku, Indii, Japonsku, Rusku, Bělorusku a Severní Koreji.

V letech 2014-2015 byla členkou představenstva Estonského svazu tanečníků a vedoucí jeho stipendijní komise.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naše kreativní workshopy jsou součástí nově vznikajícího projektu Online Hero, který byl podpořen Fondy EHP, Ministerstvem Kultury ČR, Národním plánem obnovy, NextGenerationEU a Magistrátem hlavního města Praha.

Loga_podpořeno workshopy