THE LIST, 3. – 10. srpna 2006

„… divadelní představení, které doslova přetéká vitalitou a optimismem, jaký je vrozen každému umělci, jenž věří v nezdolnost lidského ducha. SCLAVI je jako celá řada dalších děl, které v minulosti uváděla Aurora Nova, mnohem víc než pouhá divadelní zábava.“

16. 7. 2012