Co je to on-line radikalizace?

On-line radikalizace dospívajících je proces, během kterého mladí lidé prostřednictvím internetu přebírají extrémní názory o aktuálním stavu společnosti. Nejčastěji se tak děje důsledkem cílené propagandy a náboru extremistických organizací na sociálních sítích, fórech i v on-line hrách.

O tomhle chci vědět víc

Proč mě má zajímat?

V říjnu roku 2022 devatenáctiletý mladík střelbou zavraždil dva zákazníky před bratislavským barem Tepláreň. Jednalo se o dlouhodobě plánovaný teroristický útok motivovaný nenávistnou ideologií. Dokument, který mladík před střelbou zveřejnil na twitteru, obsahoval nacistickou symboliku, antisemitické, homofobní i rasistické výroky a výzvy k násilí proti Židům a LGBT lidem. Své extremistické názory již delší dobu aktivně publikoval na sociálních sítích. Jaktože si nikdo jeho příspěvků, plánování útoku a postupné radikalizace nevšiml? Bylo možné této události nějak předejít?

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a snadný přístup k informacím usnadňují extremistům šíření nenávistných myšlenek a dávají prostor k nabírání nových členů. Domnívám se, že ani Česká republika není imunní vůči těmto procesům a je proto důležité věnovat pozornost monitorování těchto projevů a především systémové a rozsáhlé prevenci a osvětě,” uvedla PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA odbornice na problematiku radikalizace.

Projekt Commander jako prevence

Právě na závažnost fenoménu radikalizace dospívajících na internetu se snaží upozorňovat umělecko-edukativní projekt Commander od mezinárodního divadelního souboru Farma v jeskyni.

Projekt Commander jako jeden z prvních v České republice zkoumá, jak vůbec prevenci radikalizace dětem zprostředkovat. K radikalizaci mladistvé vede mnoho cest a různorodé důvody. Proto se Farma v jeskyni rozhodla žákům předat hodnoty a dovednosti, které jsou pro demokracii zcela zásadní. 

CMD vizual3


Nabídka programů

Představení a workshop

Pro studenty středních škol hrajeme dopolední reprízy představení Commander. Silný zážitek z představení je zasazen do kontextu fenoménu radikalizace přes internet úvodním interaktivním workshopem a závěrečnou reflexí. V diskuzi po představení pak studenti hovoří i se samotnými tvůrci.

Multižánrová inscenace Commander zkoumá radikalizaci skrze pohybové divadlo s živou hudbou a film s dětskými herci. Dílo pracuje s dialogy převzatými ze skutečných chatů extremistické on-line skupiny, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec z Estonska.

"Popravdě jsem si myslela, že jdeme na nějaké divadlo u kterého budu usínat. Hned ale jak představení začalo, mi naskočila husí kůže a nemohla jsem ani mrknout. [...] Poslední dobou si procházím těžkým obdobím a tak pociťuji spoustu negativních emocí jako bezmoc, smutek a vztek a přesně to jsem v představení viděla vyjádřené způsoby, kterými já bych to nikdy nedokázala popsat." – studentka, 17 let

Doporučený věk: 14-20 let
Cena: 150 Kč za studenta
Délka: 150 minut umělecko-edukativní program + 45 minut diskuze s tvůrci

Program probíhá v Centru současného umění DOX na Praze 7.


Workshop Pohybem k sebeuvědomění

V jaké části těla cítíme nervozitu? Radost? Úzkost? Strach? Naše myšlenky a tělo jsou úzco spojené. Když se naučíme vnímat naše tělo, můžeme tím lépe zvládat stress a náročné situace.

V prostředí zkušebny divadelního souboru Farma v jeskyni se žáci skrze divadelní prvky a jednoduchá pohybová cvičení (Feldenkraisova metoda) naučí lépe vnímat vlastní tělo a propojenost jednotlivých jeho částí. Workshop má za cíl děti vést k sebeuvědomění, sebejistotě a sebevědomí a tím posílit jejich sebejistotu, sebedůvěru a vnitřní sílu.

Workshop vede Markéta Richterová, herečka, pedagožka a certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody.

Doporučený věk: 13-19 let
Skupina: max 30 žáků
Délka: 120 minut 
Cena: 3500 Kč

Realizace probíhá na zkušebně divadelního souboru Farma v jeskyni v Centru DOX, Poupětova 3, Praha 7.

 


Workshop Radikální názory

Během interaktivního workshopu si žáci vyzkouší, jak snadné je mít “radikální” názory o nevinných tématech. Hlavní aktivitou programu je řízená debata o kontroverzních tématech, o kterých se mladí lidé často dozvídají prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Zde snáze narazí na radikalizované názory a kvůli algoritmu sociálních sítí se mohou navíc postupně lapit do pasti králičí nory jednostranného pohledu na svět. Program se nesnaží kontroverzní témata vysvětlovat, ale jeho cílem je posílit hodnoty jako objektivita, ověřování informací, respektování názorů druhých, ochota přehodnotit svůj názor a uznat chybu. 

Doporučený věk: 11-19 let
Skupina: max 30 žáků
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cena: 3100 Kč

Realizace možná přímo na škole. 


Filmový workshop

Skrze interaktivní workshop a krátký film se žáci dozví o tom, jak radikalizace na internetu probíhá, jak ji poznat na sobě i ostatních a jak se můžeme radikalizaci i manipulaci bránit. Ve společné diskuzi také budeme mluvit o svobodě slova na internetu, vlivu sociálních sítí na naše názory i reálném příběhu třináctiletého extremisty. 

Krátký film rozehrává dialogy sestavené výhradně z fragmentů skutečných chatů neonacistické skupiny FKD, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec. Zasazuje je do fiktivních situací v reálném světě a vkládá je do úst hercům – dětem. Mrazivá atmosféra rozhovorů, v nichž děti veřejně mluví o sexu, smrti a nenávisti, balancuje na hranici absurdity, humoru, strachu a zděšení. Malí dospělí tu – alespoň slovně – přebírají zodpovědnost za svět a naše životy. Když se pak slovní nátlak a manipulace, jimž jsou děti vystavovány virtuálně, přenesou do veřejného prostoru a fyzické podoby, vzniká obraz, který vyvolává víc než jednu znepokojivou otázku… 

Doporučený věk: 13-19 let
Skupina: max 30 žáků
Délka: 2 vyučovací hodiny
Cena: na vyžádání

Realizace možná přímo na škole. 


 

OBJEDNÁVKY

Pro objednání programů nebo v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Markéta Hrehorová
marketa@farminthecave.com
+420 774 703 768


CMD Partneři edukačního programu

           NPO_logo