Farma v jeskyni

Farma v jeskyni, z.s., je mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. 

Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění . Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem.  V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky. Zároveň svými projekty iniciují veřejnou diskuzi o často opomíjených společenských tématech.

Za více než patnáctiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na 3 kontinentech a ve více než 60 městech.
Kromě inscenací, site-specific projektů, koncertů, kulturních výzkumů a divadelních eventů se Farma v jeskyni zaměřuje na pořádání dílen v Praze i v zahraničí, kterých se  každoročně účastní zájemci z celého světa. Soubor se etabloval jako „moderní laboratoř “, kde mají performeři „azyl“ kontinuálně pracovat na svém rozvoji bez ohledu na národnost ( konkrétně Česko, Španělsko, Vietnam, Německo, Korea, Slovensko, Francie, Německo, Rusko) a předchozí profesní a žánrové zařazení. Objevují tak nejenom nové způsoby práce s výrazem, na které není prostor při jednorázových projektech nebo v mainstreamových divadlech, ale zároveň přehodnocují svůj postoj k sobě a svému životu.

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění : Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice atd ... 

Do roku 2010 soubor působil v Prostoru Preslova 9 na  pražském Smíchově, kam kromě tvorby a uvádění svých inscenací  zval umělce a lektory ze zahraničí. / Pořádal tam kromě jiného Festival Farma 2007. / Ve spolupráci se Švandovým divadlem se Farma v jeskyni pokoušela prostor rekonstruovat do podoby rezidenčního centra. Po šesti letech byl nucen soubor budovu opustit.  

Od roku 2018 je Farma v jeskyni rezidenčním souborem působícím v Centru současného umění DOX. Kromě pravidelného uvádění své tvorby zde plánuje rozvíjet především svou edukativní a
výzkumnou práci směrem k širší veřejnosti a v úzké součinnosti s dramaturgií Centra současného umění DOX. Prvním představením, které soubor uvedl v multifukčním prostoru DOX+, byla světová premiéra mezinárodního koprodukčního projektu Útočiště/ Refuge v červnu 2018.