cmd side

Asi se zabiju, než mi bude třicet. – Cool. Tak hlavně vem někoho s sebou. V on-line světě stoupá vlna radikalizace a extremismu mezi dětmi a dospívajícími. Láska je láska a sračky. Ať žije nenávist! Jsou to jen děti. Proč necháš svojí ségru chodit s tím židákem? Stali se oběťmi manipulace, nástroji cizích cílů. Vždycky jsem ozbrojenej aspoň nožem. Ponořte se s námi do digitální temnoty, o které většina z nás nemá a možná ani nechce mít tušení. Když už v tak zkaženém světě žijeme, je vůbec ještě násilí hřích? Jak daleko má dvanáctiletý kluk od takových slov k činům? 

V dubnu 2020 estonská policie dopadla vůdce mezinárodní neonacistické on-line organizace, který působil pod profilem Commander. Skrýval se za ním třináctiletý chlapec. Údiv a otázky, které v nás tato zpráva vyvolala, uvedly do pohybu nový projekt Farmy v jeskyni, jenž zahrnuje divadelní představení, film s dětskými herci, výstavní instalaci, edukační videa a workshopy. Těmito různými cestami se soubor snaží porozumět zneklidňujícímu tajemství, které spočívá pod povrchem této skutečnosti.
Během dospívání formujeme svou identitu, hodnoty, sociální vztahy a pocit sounáležitosti. Zkoumáme svět a jeho pravidla. Generaci současných teenagerů provází internet prakticky od narození, a tak i proces (sebe)objevování u nich probíhá nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním. Ten různými nástroji bojuje o naši pozornost. Stává se tak úrodnou půdou pro šíření dezinformací, extremistických ideologií a nesnášenlivosti. Díky anonymitě a snadnému falšování identity je zároveň ideálním prostředím pro manipulaci. Kombinace těchto faktorů dává v internetu extremistickým skupinám do rukou dokonalý nástroj pro „nábor“. Napříč virtuálním prostorem diskusních fór, sociálních sítí a videoher stoupá vlna radikalizace dospívajících. Skryta očím veřejnosti. 
Rozsáhlý projekt Commander má uměleckou a edukativní část. Nezabývá se příběhem dětského radikálního vůdce, který byl pro tvůrce jen prvotním impulsem ke zkoumání naší společnosti a principů vedoucí k polarizaci a on-line radikalizaci dospívajících. Farma v jeskyni tak upozorňuje na skryté a opomíjené nebezpečí, s nímž se děti a mladí lidé v on-line prostředí setkávají, i na důsledky, jež to pro náš svět může mít.  

Projekt vyvrcholil 13. června 2022 premiérou multižánrové inscenace.

Vstupenky v prodeji zde.


MULTIŽÁNROVÁ INSCENACE

CMD performance 1

Pohybové divadlo ukazuje společnost tvořenou nezralými jedinci, kteří svůj život nežijí, ale hrají jako hru. Soutěží o své místo ve světě, jdou za odměnami a musí neustále dokazovat svůj výkon a vhodnost pro pozici, kterou zastávají, aby se udrželi v „levelu“. Jinak vypadávají ze hry. Jsou skutečně dospělí, nebo jsme společenstvím posedlých hráčů, kteří se a chovají jako děti, bez plného vědomí důsledků svého jednání?

Commander FVJ BTS web (127 of 386)

Audiovizuální část přesazuje autentické dialogy z virtuálního prostředí do situací v reálném světě a ukazuje děti v polohách, v jakých si je nedokážeme představit a v jakých je ani nechceme vidět. Dětské rozhovory o sexu, smrti a nenávisti mají temně mrazivou atmosféru, která balancuje na hranici absurdity, humoru a znepokojení. 


Trailer


Představení pro školy

Pro studenty středních škol hrajeme dopolední reprízy multižánrové inscenace Commander obohacené o krátký úvodní workshop, kde se studenti interaktivní formou dozví o nebezpečí radikalizace na internetu, a závěrečnou reflexi inscenace ve vztahu k tématu radikalizace. 
 

Více o programu pro SŠ


Vzdělávací program

Edukační program Commander v akademickém roce 2022/23 nabízí školám zdarma primární prevenci on-line radikalizace. V rámci programu bude navázaná celoroční spolupráce jak s třídním kolektivem, tak i s pedagogickým sborem a školou. Žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií by měli po absolvování čtyř tematicky i formátem odlišných workshopů posílit svou schopnost empatie, vnímat přínos diskuze i střetu s odlišnými názory, uvědomit si své vlastní předsudky a rozpoznat různé druhy násilí z předsudků, cítit se lépe ve vlastním těle a získat větší sebejistotu.

Více o vzdělávacím programu


Instalace

Instalace Commander je součástí výstavy "Nadějné vyhlídky, dítě v současném českém umění" v Centru současného umění DOX (od 10.11.2021 do 24.4.2022). Výstava se věnuje tematice zrození a začátku života, období, které je plné zvratů a očekávání, zdánlivé nevinnosti, ale i krutosti. Obrazy dětství se věkem mění a podléhají zapomínání, je to idealizovaný čas. V moderní společnosti, od 19. století, se role dítěte začíná proměňovat rychleji, dětství se stává tématem, které je třeba studovat a řešit, tedy řídit a kontrolovat. 

Více o instalaci Commander


commander header farma


Autorem projektu Commander je Farma v jeskyni. Soubor Viliama Dočolomanského v roce 2022 oslaví dvacet let od svého vzniku. Z počátku soubor hledal způsoby jak na diváka přenést lidské zkušenosti, které nelze vysvětlit slovem. Inspiraci nacházel při setkání s lidmi různých etnik a kultur po celém světě. Z „divadelní laboratoře“ se Farma v jeskyni vyvinula v angažované těleso jehož autorská tvorba přesahuje různé druhy umění, i umění samotné. Zaměřuje se na současné společenské jevy, jejichž dopadu se nevyhneme, ale přesto je ještě plně nevnímáme. Noří se do témat, která zpracovává prostřednictvím různých uměleckých tvarů a vzdělávacích formátů. Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice kulturního světa. Neváhá nabourávat obvyklé způsoby myšlení a otevírat nové náhledy na dění ve společnosti i chápání jednotlivých uměleckých forem.


farma_ocenění_header4


CMD partners