V březnu 2017 připravilo divadelní studio Farma v jeskyni novou čtyř denní mikro událost komunitního a sociálního divadla. 

CARAVAN NEXT, jehož je tato událost současí je projektem, který zastřešuje Social Community Theatre Centre sídlící v Turíne. Jeho základem je propojování profesionálních umělců s místními komunitami i jednotlivci v síť divadel a kulturních organizací po celé Evropě. V roce 2016 Farma v jeskyni intenzivně pracovala s komunitou seniorů z Prahy, kteří  učinkují v představení Navždy spolu! a jsou i hlavními aktéry microeventu Noc ve městě. 

Anotace

Účast a začlenění seniora, neprofesionála, do procesu profesionální tvorby souboru Farma v jeskyni, která pracuje na principu autorské tvorby tzv. „devised theatre“, je pro něho nejen důkazem velké důvěry v jeho schopnosti, ale i velkou výzvou, která spočívá zejména v učení se nezvyklým postupům práce s tělem, s koncentrací a synchronem s ostatními partnery, stejně tak jako v rozkrývání dalších principů a aspektů profesionálního řemesla performera.

Zároveň se během práce vytváří dialog mezi mladými tvůrci Farmy v jeskyni, jejich generačním myšlením a mezi myšlením generace seniorů, tedy tím, co oni nabízejí ze své životní zkušenosti, ze svých schopností a dovedností. Senior se přestává cítit v kolektivu mladších vyčleněnou entitou, ztrácí nálepku „senior“, mažou se věkové rozdíly, a on sám se stává jedním z účastníků profesionálního procesu, kvůli kterému musí zčásti upravit svůj denní režim a připravovat se na svoji novou roli. Stejně tak je důležité, že se senior v kolektivu setkává se svými vrstevníky, kteří se stávají společně s ním spolutvůrci dané performance.  Bortí se tak jeho sociální izolace, navazuje nové kontakty a společně se svými kolegy - partnery - sdílí nadšení, ale i obavu o to, jak danou úlohu zvládne.

Stává se členem uměleckého týmu, který pracuje na společném díle – a společně tak všichni překonávají překážky, podporují se, konfrontují své zkušenosti a danosti a učí se od sebe navzájem.

 

O projektu Caravan Next: 

Od září 2015 do února 2019 se divadla stanou místem setkání pro občany na více 75 místech v Evropě, a také centry uměleckých aktivit, které mají reflektovat z uměleckého i sociálního hlediska výzvy, kterým čelí Evropa ve třetím tisíciletí.

Výsledkem bude více než sto divadelních představení a nekonečné množství nových společenských kontaktů navázaných v evropské síti v rámci fungování komunitních divadel. Projekt je spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách www.caravanext.eu.

"Podpora Evropské Komise tohoto projektu nepředstavuje  souhlas s jeho obsahem, který reflektuje názor tvůrců projektu. Komise není zodpovědná za jakékoliv závěry, které mohou být vyvozeny z obsahu daného projektu."

Logo - Caravan

EUPodio

 

Premiéra

Pondělí 20.3.   Centrum současného umění DOX

                            19:00 // Premiéra představení Navždy spolu!

                            20:00 // Diskuze po představení

Úterý 21.3.         Centrum současného umění DOX

19:00 // Představení Navždy spolu!

20:00 // Diskuze po představení

Středa 22.3.    Centrum Elpida

                            10:30  // Inspirace – setkání s tvůrci a performery představení Navždy spolu!

                            Centrum současného umění DOX

                            19:00 // Představení Navždy spolu!

                            20:00 // Diskuze po představení

Čtvrtek 23.3.  Centrum současného umění DOX

                            11:00 // Workshop – pohybová dílna pro seniory

Pro promotéry

Farma v jeskyni pro svá představení standartně požaduje prostor s dobrou akustikou a podmínkou absolutního ticha během produkce. Obvykle se jedná o blackbox nebo site specific s minimálními rozměry hracího prostoru 10 x 10 metrů a s výškou 6 metrů.
Nejpozdeji půl roku před samotným představením se na místě uskuteční technická přípravná návštěva 2 - 4 členného štábu Farmy v jeskyni.

Maximální počet diváků se při jednotlivých inscenacích mění, zpravidla však nebývá vyšší než 450.
Počet performerů se podle představení pohybuje mezi 5 a 13, technicko - produkčního štábu mezi 4 - 6.
Minimální počet představení uváděných na jednom místě je 2. Soubor může odehrát i 2 představení v 1 den, nejzazší čas začátku představení je 21.00 lokálního času.

Délka přípravy a adaptace záleží na jednotlivém představení a místních podmínkách, minimálně 1 - 2 dny před dnem produkce.

Finanční požadavky jsou k dispozici na vyžádání: info@farminthecave.com nebo barbara.tumova@seznam.cz.

Organizátor hradí honorář, náklady na dopravu scény, osobní dopravu, dopravu v místě konání, ubytování, diety, náklady spojené s přípravnou technickou návštěvou. Organizátor hradí náklady na pronájem techniky v případě nedostatečného vybavení v daném prostoru.