Projekt Online Hero přibližuje téma politického marketingu studentům a studentkám středních škol skrze divadelně-herecké prostředky a gamifikaci. Soubor pojímá „učení hrou“ jako „učení divadelní hrou“ – ať už představením nebo využitím hereckých technik. Soubor vyvíjí sérií workshopů, v kterých se bude věnovat politickému marketingu, dezinformacím a vztahu mezi politikem a voličem. Program Online Hero vzniká u příležitosti připravované inscenace Český hrdina. V té soubor zpracovává nevšední optikou příběh „prvního českého teroristy“, který se v roce 2017 v důsledku dezinformační kampaně pokusil vykolejit dva vlaky.


Aktivity:

1/ Workshop Politika jako divadlo (Centrum DOX)
2/ Workshop Umění politického marketingu (na škole)
3/ Inscenace Český hrdina s dramaturgickým úvodem a diskuzí s tvůrci (Centrum DOX) 

Harmonogram:

únor 2024 – uzávěrka přihlášek a domluva termínů 
březen-květen – realizace workshopů #1 a #2
duben-květen – návštěva inscenace Český hrdina

Cílová skupina: 

1. - 3. ročníky středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Oblasti RVP

  • Člověk a společnost
  • Občanský a společenskovědní základ (Občan a právo, Člověk ve společnosti)
  • Osobnostní a sociální výchova (Sociální komunikace, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž)
  • Mediální výchova (Role mediální produkce a vliv médií, Uživatelé, Role médií v moderních dějinách)

Cena programu:

Za podpory Národního plánu obnovy a Nadace ČEZ nabízíme 15 třídám workshopy Politika jako divadlo a Umění politického marketingu zdarma
Vstup na inscenaci Český hrdina činí 150 Kč za studenta. Pedagogický doprovod má na inscenaci vstup zdarma. 

Podmínky pro přijetí do programu:

Podmínkou pro přihlášení do programu Online Hero je souhlas s účastí přihlášené třídy na všech tří částech programu – inscenace Český hrdina a workshopů Umění politického marketingu a Politika jako divadlo

Přihlášení:

Do programu můžete přihlásit svou třídu prostřednictvím tohoto formuláře.

Umělecko-vzdělávací programy


                      PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH AKTIVITÁCH


Workshop #1 Politika jako divadlo

Hrají na nás politici divadlo? V čem se podobá vztah politika a voliče vztahu mezi hercem a divákem? Jak politici i herci využívají svoji řeč těla (nonverbální komunikaci) aby zapůsobili na své voliče/diváky? 

Interaktivní divadelně-vzdělávací workshop studentům ukáže, jakými způsoby politici i herci využívají gesta, postoje, držení těla a další prvky nonverbální komunikace, aby na nás emočně zapůsobili. Studenti si sami vyzkouší, co v nich určitá gesta vyvolávají za emoce a jak je sami mohou využívat v běžném životě. 

Na vývoji workshopu spolupracuje Eva Dvořáková, odbornice na neverbální komunikaci a vyučující na HAMU.

Kde: na zkušebně souboru Farma v jeskyni, Poupětova 3, Praha 7
Cena: zdarma
Délka: 120 minut

Workshop #2 Umění politického marketingu

Co je politický marketing? Jak se liší propagace politické strany od prodeje jogurtu? Jak lze dobře vykomunikovat svoji vizi různým cílovým skupinám? A co s námi dělá pocit moci? Je politický marketing jen nástrojem manipulace nebo pomáhá voličům v rozhodování? Jakými pravidly etiky by se měli politici a i jejich marketéři řídit a jaká je vlastně zodpovědnost voliče?

Workshop založený na hravé interaktivní simulaci předvolební kampaně studentům zážitkovou formou představí, jak funguje politický marketing. Studenti si vyzkouší jaké je řídit politickou kampaň a jaké dopady mohou mít jejich rozhudní na hlasování občanů i na svět jako takový. 

Na vývoji workshopu s Farmou v jeskyni spolupracují ředitelka asociace Občankáři Tereza Vodičková a Otto Eibl, odborník na politický marketing.

Kde: v Centru DOX nebo na škole
Délka: 100 minut / 2 vyučovací hodiny
Cena: zdarma 


Inscenace Český hrdina

V Českém hrdinovi se politické prolíná s intimním, veřejné s osobním. Na pozadí nechvalně proslulé kauzy “prvního českého teroristy” vzniklo pouto mezi dvěma ženami, které by se jinak nesešly. Politikova kampaň ovlivnila důchodce, ačkoliv se nikdy osobně nepotkali. Navzájem se prakticky neznají a mají radikálně odlišné vnímání světa. Přesto se neubrání vzájemnému ovlivnění i fascinaci. A to natolik, že se důchodce pokusí vykolejit vlak a novinářka nakonec po měsíci investigace knihu nenapíše.

Farma v jeskyni se skrze pulzující inscenaci ptá, jaké podoby může mít hrdinství. Jak daleko jsme schopní zajít v boji za své hodnoty? Pohyb, slovo, živá hudba, dynamika, energie, nadsázka.

Kde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 3, Praha 7
Cena: 150 Kč za studenta

Inscenace Český hrdina vzniká v koprodukci s Centrem současného umění DOX a za podpory fondů EHP, Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hl. m. Prahy.

 

 ČH_zkouška23


Kontaktní osoba: 

Markéta Hrehorová // Vedoucí edukačních programů
+420 774 703 768
marketa@farminthecave.com


Edukační program Online Hero vzniká za podpory:Loga_NPO+čez